Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όλη η δραστηριότητα

Αυτή η ροή ανανεώνεται αυτόματα     

 1. Νωρίτερα
 2. Με τον παρακάτω τρόπο μπορούμε να προσθέσουμε νιφάδες χωνιού. Δημιουργούμε ένα νέο template στο core > global > global > Ονομασία: js_christmas Location: global Group: Add to an existing group Existing Group: global Application: System Και προσθέτουμε το παρακάτω περιεχόμενο: <script> $(document).ready(function(){ if (!$('html').hasClass("snow-done")) { $("body").append("<div class='snow'><i class='f-sF'></i></div>"); var snowlist = $('.snow'); for ( i = 0; i < 60;i++){ snowlist.find('.f-sF:first').clone().appendTo(snowlist); } $('html').addClass('snow-done'); } }); </script> <style> @-webkit-keyframes snow_1 { 0% { transform: translate(-250px, 0); } 100% { transform: translate(250px, calc(100vh + 970px)); } } @-webkit-keyframes snow_2 { 0% { transform: translate(0, 0); } 100% { transform: translate(250px, calc(100vh + 970px)); } } @-webkit-keyframes snow_3 { 0% { transform: translate(0, 0); } 100% { transform: translate(0, calc(100vh + 970px)); } } @keyframes snow_1 { 0% { transform: translate(-250px, 0); } 100% { transform: translate(250px, calc(100vh + 970px)); } } @keyframes snow_2 { 0% { transform: translate(0, 0); } 100% { transform: translate(250px, calc(100vh + 970px)); } } @keyframes snow_3 { 0% { transform: translate(0, 0); } 100% { transform: translate(0, calc(100vh + 970px)); } } .snow{ position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; z-index: 2010; pointer-events: none; } /* snowflake */ .f-sF{ position: absolute; background: #fff; border-radius: 50%; box-shadow: #000 0px 1px 2px; } .f-sF:nth-child(3n+1) { -webkit-animation: snow_1 8s linear infinite; animation: snow_1 8s linear infinite } .f-sF:nth-child(3n+2) { -webkit-animation: snow_2 8s 4s linear infinite; animation: snow_2 8s 4s linear infinite } .f-sF:nth-child(3n+3) { -webkit-animation: snow_3 8s 6s linear infinite; animation: snow_3 8s 6s linear infinite } .f-sF:nth-child(1) { left: 79%; top: -210px; width: 4px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(2) { left: 17%; top: -300px; width: 6px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(3) { left: 6%; top: -40px; width: 2px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(4) { left: 35%; top: -340px; width: 3px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(5) { left: 34%; top: -280px; width: 2px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(6) { left: 9%; top: -780px; width: 1px; height: 2px; } .f-sF:nth-child(7) { left: 27%; top: -340px; width: 2px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(8) { left: 92%; top: -310px; width: 6px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(9) { left: 21%; top: -100px; width: 5px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(10) { left: 30%; top: -690px; width: 3px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(11) { left: 23%; top: -920px; width: 4px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(12) { left: 37%; top: -870px; width: 3px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(13) { left: 36%; top: -570px; width: 5px; height: 6px; } .f-sF:nth-child(14) { left: 78%; top: -730px; width: 5px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(15) { left: 3%; top: -840px; width: 3px; height: 2px; } .f-sF:nth-child(16) { left: 34%; top: -960px; width: 2px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(17) { left: 7%; top: -660px; width: 4px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(18) { left: 16%; top: -510px; width: 5px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(19) { left: 77%; top: -760px; width: 3px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(20) { left: 98%; top: -240px; width: 4px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(21) { left: 71%; top: -540px; width: 6px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(22) { left: 34%; top: -650px; width: 2px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(23) { left: 65%; top: -70px; width: 1px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(24) { left: 76%; top: -970px; width: 3px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(25) { left: 79%; top: -830px; width: 3px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(26) { left: 18%; top: -540px; width: 2px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(27) { left: 99%; top: -500px; width: 6px; height: 6px; } .f-sF:nth-child(28) { left: 5%; top: -270px; width: 6px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(29) { left: 64%; top: -630px; width: 5px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(30) { left: 4%; top: -130px; width: 4px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(31) { left: 59%; top: -340px; width: 4px; height: 6px; } .f-sF:nth-child(32) { left: 44%; top: -100px; width: 1px; height: 6px; } .f-sF:nth-child(33) { left: 15%; top: -870px; width: 2px; height: 6px; } .f-sF:nth-child(34) { left: 76%; top: -490px; width: 2px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(35) { left: 43%; top: -320px; width: 1px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(36) { left: 4%; top: -620px; width: 5px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(37) { left: 35%; top: -910px; width: 5px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(38) { left: 60%; top: -400px; width: 4px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(39) { left: 36%; top: -340px; width: 1px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(40) { left: 79%; top: -140px; width: 6px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(41) { left: 37%; top: -330px; width: 6px; height: 6px; } .f-sF:nth-child(42) { left: 57%; top: -520px; width: 4px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(43) { left: 54%; top: -480px; width: 4px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(44) { left: 4%; top: -220px; width: 4px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(45) { left: 49%; top: -430px; width: 2px; height: 6px; } .f-sF:nth-child(46) { left: 18%; top: -290px; width: 6px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(47) { left: 65%; top: -680px; width: 5px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(48) { left: 21%; top: -390px; width: 2px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(49) { left: 67%; top: -600px; width: 4px; height: 2px; } .f-sF:nth-child(50) { left: 64%; top: -10px; width: 6px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(51) { left: 96%; top: -200px; width: 2px; height: 6px; } .f-sF:nth-child(52) { left: 1%; top: -740px; width: 4px; height: 2px; } .f-sF:nth-child(53) { left: 28%; top: -160px; width: 2px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(54) { left: 58%; top: -170px; width: 2px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(55) { left: 71%; top: -710px; width: 5px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(56) { left: 61%; top: -120px; width: 5px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(57) { left: 94%; top: -90px; width: 2px; height: 2px; } .f-sF:nth-child(58) { left: 83%; top: 0px; width: 2px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(59) { left: 88%; top: -430px; width: 4px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(60) { left: 33%; top: -30px; width: 6px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(61) { left: 50%; top: -790px; width: 6px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(62) { left: 32%; top: -960px; width: 2px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(63) { left: 79%; top: -880px; width: 3px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(64) { left: 13%; top: -10px; width: 4px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(65) { left: 92%; top: -340px; width: 4px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(66) { left: 26%; top: -210px; width: 6px; height: 2px; } .f-sF:nth-child(67) { left: 77%; top: -590px; width: 1px; height: 6px; } .f-sF:nth-child(68) { left: 15%; top: -70px; width: 5px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(69) { left: 71%; top: -180px; width: 6px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(70) { left: 41%; top: -930px; width: 2px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(71) { left: 93%; top: -870px; width: 5px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(72) { left: 54%; top: -470px; width: 1px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(73) { left: 31%; top: -520px; width: 3px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(74) { left: 58%; top: -810px; width: 5px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(75) { left: 32%; top: -660px; width: 3px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(76) { left: 17%; top: -860px; width: 5px; height: 6px; } .f-sF:nth-child(77) { left: 82%; top: -690px; width: 1px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(78) { left: 78%; top: -850px; width: 4px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(79) { left: 19%; top: -420px; width: 5px; height: 2px; } .f-sF:nth-child(80) { left: 7%; top: -810px; width: 5px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(81) { left: 68%; top: -450px; width: 2px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(82) { left: 66%; top: -900px; width: 5px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(83) { left: 86%; top: -590px; width: 1px; height: 2px; } .f-sF:nth-child(84) { left: 72%; top: -230px; width: 2px; height: 2px; } .f-sF:nth-child(85) { left: 26%; top: -700px; width: 6px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(86) { left: 46%; top: -840px; width: 2px; height: 2px; } .f-sF:nth-child(87) { left: 95%; top: -600px; width: 4px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(88) { left: 6%; top: -610px; width: 6px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(89) { left: 45%; top: -420px; width: 3px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(90) { left: 45%; top: -100px; width: 6px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(91) { left: 6%; top: -830px; width: 3px; height: 6px; } .f-sF:nth-child(92) { left: 58%; top: -770px; width: 1px; height: 3px; } .f-sF:nth-child(93) { left: 23%; top: -870px; width: 4px; height: 6px; } .f-sF:nth-child(94) { left: 89%; top: -340px; width: 6px; height: 4px; } .f-sF:nth-child(95) { left: 46%; top: -790px; width: 4px; height: 2px; } .f-sF:nth-child(96) { left: 94%; top: -140px; width: 6px; height: 5px; } .f-sF:nth-child(97) { left: 32%; top: -430px; width: 3px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(98) { left: 85%; top: -40px; width: 6px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(99) { left: 66%; top: -710px; width: 1px; height: 1px; } .f-sF:nth-child(100) { left: 33%; top: -790px; width: 1px; height: 4px; } /* Hide snow on tablets and mobiles */ @media screen and (max-width:979px){ .snow{ display: none; } } </style> Τέλος, στο globalTemplate πάνω από το </body> προσθέτουμε: <!--Snow effect--> {template="js_christmas" app="core" group="global" location="global" params=""}
 3. code

  τσεκαρα την db σε ενα topic π εκανα και το βγαζει &gt; test
 4. code

  Για να γίνει κάτι ξαφνικά πάει να πει ότι κάτι άλλαξε, εκτός από την αλλαγή των tables στην DB κάτι άλλο θα άλλαξε στο διάστημα που δεν είχες το πρόβλημα που λες. Αν έχεις backup πριν την αλλαγή των tables, ανέβασέ το locally ή σε ένα subdomain και έλεγξε αν υπάρχουν όλα τα πρόσθετα και οι αλλαγές των templates όπως είναι στο main site. Μετά δες αν έχεις το ίδιο πρόβλημα και στο backup που ανέβασες, αν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα πάει να πει ότι δεν φταίει η DB αλλά κάτι άλλο, κάποιο plugin? κάποια αλλαγή στα templates του theme? κάτι πάντως που άλλαξε στο μεσοδιάστημα που δεν είχες πρόβλημα και μετά. Αν είναι όλα ίδια και δεν έχεις πρόβλημα στο subdomain τότε επανέφερε τα tables σε MyISAM με την ίδια διαδικασία που έκανες την αλλαγή σε INNODB.
 5. code

  δεν εχει γινει καποια αλλαγη εκει κ εβαλα και το default θεμα και παλι τα ιδια
 6. code

  Άσχετα με την database, δεν παίζει ρόλο η αλλαγή των tables από MyISAM σε INNODB. Αναφέρομαι στα templates του theme.
 7. code

  οταν εγιναν τα templates απο MyISAM σε INNODB
 8. code

  Η τελευταία αλλαγή σε template που έκανες όπου μετά δημιουργήθηκε αυτό που λες, ποια ήταν;
 9. code

  μηπως εχι θεμα π εγιναν μερικα tables απο MyISAM σε INNODB?
 10. code

  Καλησπέρα έχω πρόβλημα με το code όταν κάνεις μπροστά απο το https μπαίνει ένα >
 11. code

  Καλησπέρα έχω πρόβλημα με το code όταν κάνεις [hide] link [/hide] και βάζεις url μπροστά απο το https μπαίνει ένα >
 12. Σβήσε ότι έχει μέσα το bim_hide_msg και πρόσθεσε π.χ. <img src="http://www.domain.com/image.png">
 13. αν μπορεις δες τι κωδικα θελει γ αυτο π σ ειπα..
 14. Είσαι σίγουρος ότι έχεις το συγκεκριμένο πρόσθετο ή κάποιο άλλο; Στον editor μπορείς να προσθέσεις ότι εικονίδιο θέλεις για όποια λειτουργία θέλεις: ACP > Customization > Editor > Toolbars > Add Button
 15. δεν βρίσκω το tbHiddenContent & δεν υπάρχει και στην μπάρα όταν κάνεις topic,το κάνουμε χειροκίνιτα
 16. Forums

  Ναι, αυτό είναι που θα φύγει.
 17. Για την 4.2 δεν αλλάζει κάτι όσο αφορά το συγκεκριμένο πρόσθετο.
 18. Forums

  αυτο θα φυγει? γ αυτο εννοω
 19. Forums

  στο Index μ γραφει πανω Forums > Start new topic αυτό πως φέιγει?
 20. devCU Ajax Thanks

  Άνοιξε το template: core > front > profile > profileActivity Και σβήσε το παρακάτω: {{if $statusForm or count( $latestActivity )}} <ol class='ipsStream ipsList_reset' data-role='activityStream' id='elProfileActivityOverview'> {{foreach $latestActivity as $activity}} {$activity->html()|raw} {{endforeach}} </ol> {{endif}}
 1. Φόρτωση περισσότερων δραστηριοτήτων
×