Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όλη η δραστηριότητα

Αυτή η ροή ανανεώνεται αυτόματα     

 1. Τελευταία εβδομάδα
 2. Εκτός από τις ισχυρές δικλίδες ασφαλείας πρόσβασης που παρέχονται για τον πίνακα ελέγχου διαχειριστή (ACP) όπου είναι μέσο του htaccess στην περίπτωση του Apache και μέσο rewrite rule για την περίπτωση του nginx καθώς και του Two Factor Authentication, μπορούμε να δώσουμε και μια "στιλιστική" νότα σε μορφή error page σε όσους ανακαλύψουν τον σύνδεσμο για τον πίνακα ελέγχου και έχουν περάσει τις πρώτες δικλίδες για να βρεθούν στην σελίδα εισόδου του πίνακα ελέγχου.. Ο παρακάτω τρόπος επιτρέπει στον διαχειριστή να έχει πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου μόνο στην περίπτωση που έχει συνδεθεί επιτυχώς στην κοινότητα, δηλαδή στην περίπτωση που ο διαχειριστής όπως φυσικό είναι ξέρει τον σύνδεσμο για τον πίνακα ελέγχου και προσπαθήσει να εισέλθει χωρίς να έχει κάνει είσοδο στην κοινότητα τότε δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα μιας και θα δει την error page που θα δημιουργήσουμε ευθύς αμέσως. Μέσο του αγαπημένου μας FTP Client συνδεόμαστε στον λογαριασμό που έχουμε τα αρχεία της κοινότητας και ανοίγουμε προς επεξεργασία το αρχείο index.php που βρίσκετε στον φάκελο admin ή όπως αλλιώς τον έχουμε μετονομάσει. Σε αυτό το σημείο καλό είναι να κρατήσουμε ένα backup του αρχείου αν και δεν είναι τόσο σημαντικό μιας και μπορούμε να το επαναφέρουμε από το σύνολο των αρχείων που έχουμε κατεβάσει από την client area της IPS. Το προκαθορισμένο αρχείο έχει ως εξής: <?php /** * @brief Admin CP bootstrap * @author <a href='https://www.invisioncommunity.com'>Invision Power Services, Inc.</a> * @copyright (c) Invision Power Services, Inc. * @license https://www.invisioncommunity.com/legal/standards/ * @package Invision Community * @since 18 Feb 2013 */ define('READ_WRITE_SEPARATION', FALSE); define('REPORT_EXCEPTIONS', TRUE); require_once '../init.php'; \IPS\Dispatcher\Admin::i()->run(); Αντικαθιστούμε όλο το περιεχόμενο ή τα κομμάτια που μπορούμε να ξεχωρίσουμε με το παρακάτω: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title>Η κοινότητά μου</title> <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400' rel='stylesheet' type='text/css'> <style type='text/css'>body,div,h1,h2,p{margin:0;padding:0}img{border:0}h1,h2{font-size:100%;font-weight:normal}body {background: #eaeaea;font-family: helvetica, arial, tahoma, sans-serif;}header {height: 70px;background: #232323;}header img {margin-top: 14px;}.container {width: 980px;margin: 0 auto;}article {background:white;padding: 60px 15px;margin: 15px 0;border-radius: 6px;box-shadow: 0px 2px 0px rgba(0,0,0,0.1);}h1 {font-family: 'lato';font-size: 44px;text-align: center;margin-bottom: 15px;}p {font-family: 'lato';font-size: 24px;color: #7c7c7c; width: 700px;margin: 0 auto;text-align: center;}</style> </head> <body> <header> <div class='container'> <img src='https://path/to/logo.png' alt='Η κοινότητά μου' /></div> <!--Εδώ πάει η εικόνα logo--> </header><div class='container'> <?php /** * @brief Admin CP bootstrap * @author <a href='https://www.invisioncommunity.com'>Invision Power Services, Inc.</a> * @copyright (c) Invision Power Services, Inc. * @license https://www.invisioncommunity.com/legal/standards/ * @package Invision Community * @since 18 Feb 2013 */ define('READ_WRITE_SEPARATION', FALSE); define('REPORT_EXCEPTIONS', TRUE); require_once '../init.php'; \IPS\Session\Front::i(); // Εάν ένα μέλος είναι συνδεδεμένο και είναι διαχειριστής, θα ανακατευθύνει αυτόματα στον πίνακα ελέγχου, αν το μέλος δεν είναι διαχειριστής, θα εμφανιστεί αυτή η σελίδα. Ομάδα διαχειριστών = 4 if(\IPS\Member::loggedIn()->member_group_id == 4) { \IPS\Dispatcher\Admin::i()->run(); } ?> <article><p><img src="http://path/to/first_image.png" alt="Η κοινότητά μου"></p> <!--Προαιρετικά η πρώτη εικόνα--> <p><img src='http://path/to/second_image.png' alt='Η κοινότητά μου' /></p> <!--Προαιρετικά η δεύτερη εικόνα--> <hr class="ipsHr"> <!--Προαιρετικά η γραμμή διαχωρισμού--> <p><b>Απαγορεύεται η είσοδος εκτός του προσωπικού.</b></p> <!--Προαιρετικό το κείμενο--> </article> </div> </body> </html> Επεξεργαστείτε το περιεχόμενο στα ανάλογα σημεία βάση των αναγκών σας. Το αποτέλεσμα σε όσους δεν είναι διαχειριστές θα έχει ως:
 3. Dimitris_p

  Sub Forums

  Ευχαριστω θα το δοκιμασω και θα σου πω αν δούλεψε.
 4. JoeDer

  Sub Forums

  Πρόσθεσε τον παρακάτω κώδικα στο custom.css .ipsDataItem_subList{ overflow: hidden; } html[dir="ltr"] .ipsApp .ipsDataItem_subList, html[dir="rtl"] .ipsApp .ipsDataItem_subList{ background: none; line-height: 220%; padding-left: 0 !important; padding-right: 0 !important; padding-bottom: 4px; } .ipsDataItem_subList li{ float: left; width: calc(100% / 3 - 5px); } html[dir="rtl"].ipsDataItem_subList li{ float: right; } .ipsDataItem_subList li a:after{ display: none; } html[dir="rtl"] .ipsDataItem_subList.ipsList_inline > li{ margin-left: 0; }
 5. JoeDer

  Κινούμενο logo

  Μπορούμε να δώσουμε μια παραπάνω νότα στην παραμετροποίηση της κοινότητάς μας κάνοντας το logo να κινείται είτε το έχουμε ως image είτε ως text με τον παρακάτω τρόπο. Προσθέτουμε στο custom.css /* Moving Logo Start */ .buzz{ display:inline-block; -webkit-transform:translateZ(0); transform:translateZ(0); box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,0) } .buzz:hover,.buzz:focus,.buzz:active{ -webkit-animation-name:buzz; animation-name:buzz; -webkit-animation-duration:0.15s; animation-duration:0.15s; -webkit-animation-timing-function:linear; animation-timing-function:linear; -webkit-animation-iteration-count:infinite; animation-iteration-count:infinite } @-webkit-keyframes buzz-out{ 10%{ -webkit-transform:translateX(3px) rotate(2deg); transform:translateX(3px) rotate(2deg) } 20%{ -webkit-transform:translateX(-3px) rotate(-2deg); transform:translateX(-3px) rotate(-2deg) } 30%{ -webkit-transform:translateX(3px) rotate(2deg); transform:translateX(3px) rotate(2deg) } 40%{ -webkit-transform:translateX(-3px) rotate(-2deg); transform:translateX(-3px) rotate(-2deg) } 50%{ -webkit-transform:translateX(2px) rotate(1deg); transform:translateX(2px) rotate(1deg) } 60%{ -webkit-transform:translateX(-2px) rotate(-1deg); transform:translateX(-2px) rotate(-1deg) } 70%{ -webkit-transform:translateX(2px) rotate(1deg); transform:translateX(2px) rotate(1deg) } 80%{ -webkit-transform:translateX(-2px) rotate(-1deg); transform:translateX(-2px) rotate(-1deg) } 90%{ -webkit-transform:translateX(1px) rotate(0); transform:translateX(1px) rotate(0) } 100%{ -webkit-transform:translateX(-1px) rotate(0); transform:translateX(-1px) rotate(0) } } @keyframes buzz-out{ 10%{ -webkit-transform:translateX(3px) rotate(2deg); transform:translateX(3px) rotate(2deg) } 20%{ -webkit-transform:translateX(-3px) rotate(-2deg); transform:translateX(-3px) rotate(-2deg) } 30%{ -webkit-transform:translateX(3px) rotate(2deg); transform:translateX(3px) rotate(2deg) } 40%{ -webkit-transform:translateX(-3px) rotate(-2deg); transform:translateX(-3px) rotate(-2deg) } 50%{ -webkit-transform:translateX(2px) rotate(1deg); transform:translateX(2px) rotate(1deg) } 60%{ -webkit-transform:translateX(-2px) rotate(-1deg); transform:translateX(-2px) rotate(-1deg) } 70%{ -webkit-transform:translateX(2px) rotate(1deg); transform:translateX(2px) rotate(1deg) } 80%{ -webkit-transform:translateX(-2px) rotate(-1deg); transform:translateX(-2px) rotate(-1deg) } 90%{ -webkit-transform:translateX(1px) rotate(0); transform:translateX(1px) rotate(0) } 100%{ -webkit-transform:translateX(-1px) rotate(0); transform:translateX(-1px) rotate(0) } } .buzz-out{ display:inline-block; -webkit-transform:translateZ(0); transform:translateZ(0); box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,0) } .buzz-out:hover,.buzz-out:focus,.buzz-out:active{ -webkit-animation-name:buzz-out; animation-name:buzz-out; -webkit-animation-duration:0.75s; animation-duration:0.75s; -webkit-animation-timing-function:linear; animation-timing-function:linear; -webkit-animation-iteration-count:1; animation-iteration-count:1 } /* Moving Logo End */ Στην συνέχεια ανοίγουμε το template core > front > global > logo Βρίσκουμε το: <a href='{setting="base_url"}' id='elLogo' accesskey='1'><img src="{$logo}" alt='{setting="board_name" escape="true"}'></a> Το αλλάζουμε με: <a href='{setting="base_url"}' id='elLogo' accesskey='1'><img src="{$logo}" alt='{setting="board_name" escape="true"}' class="brand buzz-out"></a> Βρίσκουμε το: <a href='{setting="base_url"}' id='elSiteTitle' accesskey='1'>{setting="board_name"}</a> Το αλλάζουμε με: <a href='{setting="base_url"}' id='elSiteTitle' accesskey='1' class="brand buzz-out">{setting="board_name"}</a> Σε μορφή plugin: Animated logo.xml Αποτέλεσμα
 6. Νωρίτερα
 7. eMichanikos.gr

  Suspended for good! [Αναστολή για τα καλά!]

  Ευχάριστα νέα. Ευχαριστούμε πολύ τους δύο admin, του vbulletin.gr για την προσφορά και του ipb.gr για τη φιλοξενία. Αναμένουμε λοιπόν την υλοποίηση.
 8. vBulletin.gr

  Suspended for good! [Αναστολή για τα καλά!]

  Καλησπέρα σας Φίλοι μου η μεταφορά των θεμάτων εδώ με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, άλλωστε το είχα προτείνει και εγώ, το μόνο που μένει είναι να δούμε πως.
 9. Μιας και τα γεγονότα πήραν δυστυχώς αυτή τη τροπή και μετά από σκέψη για την πρόταση να μεταφερθούν θέματα της ελληνικής κοινότητας vBulletin στο IPB.GR με σκοπό να συνεχιστεί η υποστήριξη αλλά και η επί σειρά ετών γνωσιακή βάση, με βρίσκει σύμφωνο και θα χαρώ να βοηθήσω. Παρακαλώ τον διαχειριστή του vbulletin.gr να επικοινωνήσει μαζί μου για την διαδικασία και τις λεπτομέρειες. Υ.Γ. Αν στο μέλλον υπάρξει νέα κοινότητα υποστήριξης του vBulletin, είναι ελεύθερη η μεταφορά των όποιων θεμάτων υπάρξουν στο IPB.GR που σχετίζονται με το vBulletin, αλλά και η δέσμευση να απομακρυνθούν από το IPB.GR στην περίπτωση που ζητηθεί.
 10. eMichanikos.gr

  Suspended for good! [Αναστολή για τα καλά!]

  Ό,τι έχει αρχή, έχει και τέλος. (εκτός από την ημιευθεία) Θα ήταν ευχής έργο να μεταφερθεί η βάση δεδομένων του vbulletin.gr σε μια θεματική κατηγορία εδώ στο ipb.gr, όπως ίσως κάποιοι το σκέφτονται. Αρκετά θέματα ήταν σημαντικά και ενδιαφέροντα ανεξαρτήτως πλατφόρμας.
 11. georgiosdb

  Suspended for good! [Αναστολή για τα καλά!]

  Κρίμα πολύ κρίμα να κλείσει μια ιστοσελίδα που έχει προσφέρει πάρα πολλά σε όλους εμάς που ασχοληθήκαμε με vbulletin, για εμένα θα είναι μια καλή ανάμνηση, και οι Διαχειριστές αλλά και τα μέλη που γνώρισα...!!!
 12. georgiosdb

  Εμφάνιση IPB.GR

  Όταν ο Διαχειριστής έχει όρεξη και μεράκι μεγαλουργεί, και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, πολύ ωραίο.!
 13. JoeDer

  Ειδοποίηση στον editor

  Δημιούργησα ένα απλό Plugin που κάνει ακριβώς αυτό που περιγράφεται στο θέμα χωρίς να χρειαστεί να κάνετε τις αλλαγές στο template και επίσης μπορείτε να γράψετε οποιοδήποτε κείμενο θέλετε να εμφανίζεται ακόμα και σε μορφή HTML. Για να εμφανιστεί πρέπει πρώτα να γράψετε κάτι στο textbox της ρύθμισης του plugin, αν μείνει κενό δεν θα εμφανιστεί. IPS 4.3.6: Editor message.xml
 14. JoeDer

  Ερωτήσεις για την version 4+

  Σήμερα έπεσα πάνω σε ένα άρθρο σχετικά με το mixed content, δεν ξέρω αν θα δουλέψει στην περίπτωση της IPS. Στο globalTemplate του εκάστοτε theme πρόσθεσε κάτω από το <head> <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="block-all-mixed-content"/>
 15. Όπως ξέρουμε κάθε νέο μέλος όταν ολοκληρώνει την εγγραφή του πάει αυτόματα στην ομάδα χρηστών των Members. Στην περίπτωση που έχουμε δημιουργήσει μια διαφορετική ομάδα χρηστών και θέλουμε όλα τα νέα μέλη να ανήκουν σε αυτή με το που ολοκληρώνουν την εγγραφή τους, μπορεί να γίνει με τον εξής τρόπο. Ανοίγουμε προς επεξεργασία το αρχείο conf_global.php Και αλλάζουμε το ID που ανήκει στην ομάδα χρηστών των Members με αυτό της ομάδας που θέλουμε να ανήκουν τα μέλη που εγγράφονται. Το ID της ομάδας χρηστών που θέλουμε να αλλάξουμε το βρίσκουμε μέσα από το ACP > Members > Groups. Αφήνουμε το ποντίκι επάνω στο κουμπί επεξεργασίας της ομάδας που θέλουμε να βρούμε το ID και το βλέπουμε στο URL που βγάζει πριν το πατήσουμε ή αν το πατήσουμε στην URL μπάρα. Έτσι μετά από αυτή την αλλαγή κάθε νέο μέλος που εγγράφετε θα πηγαίνει στην ομάδα χρηστών που ορίσαμε.
 16. Dimitris_p

  Spam εγγραφες

  Μήπως μπορώ να βάλω με κάποιο τρόπο πχ μια ερώτηση στην φόρμα εγγραφής?
 17. JoeDer

  Spam εγγραφες

  Υπάρχει ένας αναλυτικός οδηγός στο blog της IPS που δείχνει πως να διαχειριστείς το Spam Defense: https://invisioncommunity.com/news/community-management/video-tip-preventing-spam-r1103/ Επίσης τα πρόσθετα: https://invisioncommunity.com/files/file/7706-anti-spam-ips4/ https://invisioncommunity.com/files/file/8450-spam-prevention-suite/ Μετά ανάλογα τον web server που τρέχει ο server, στον Apache με htaccess και στον nginx με GeoIP rules, επίσης μπορείς να μπλοκάρεις κάποιες "επικίνδυνες" χώρες και με το CSF στην περίπτωση που διαχειρίζεσαι τον server.
 18. Dimitris_p

  Spam εγγραφες

  Υπάρχει καποιος τρόπος να σταματήσω της spam εγγραφές γιατί με έχουν ταράξει τελευταια?
 19. Atanalopa

  Εμφάνιση IPB.GR

  Ειναι πολυ ωραιο...
 20. Αν και λίγο παλιό το θέμα, σήμερα είδα στο marketplace ότι βγήκε ένα plugin που δημοσιεύει αυτόματα σε Facebook και Twitter τα νέα θέματα που δημιουργούνται. https://invisioncommunity.com/files/file/9250-automatic-social-promotion/
 21. Το, vBulletin.gr, μετά από σχεδόν 8 χρόνια (από τον Δεκέμβριο του 2010) ενημέρωσης και υποστήριξης των Ελλήνων χρηστών vbulletin, διακόπτει οριστικά την λειτουργία του. Η τεχνολογία αλλάζει την ζωή μας, τον τρόπο σκέψης μας, τα ενδιαφέροντά μας. Ήρθε η ώρα για τους συντελεστές της ιστοσελίδας που μας κράτησε συντροφιά όλα αυτά τα χρόνια, να προχωρήσουν σε καινούργια πράγματα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες χρήστες που μας υποστήριξαν με κάθε τρόπο και να τους χαιρετίσουμε με μια υπόσχεση: θα βρεθούμε ξανά σε άλλους "τόπους" σύντομα. Stay tuned!
 22. Το IPB.GR άλλαξε εμφάνιση, πως σας φαίνεται; Δεκτές προτάσεις και ιδέες!
 23. Αν θέλουμε να επισημάνουμε στα μέλη μας μια ειδοποίηση στην περιοχή του editor, αυτό μπορεί να γίνει με τον παρακάτω τρόπο. Ανοίγουμε το template topic (forums > front > topics > topic) και βρίσκουμε το: {{if $topic->commentForm()}} Ακριβώς από πάνω προσθέτουμε το: <div class='ipsMessage ipsMessage_information'> Make a constructive comment. </div> Φυσικά μπορούμε να αλλάξουμε το στυλ του μηνύματος με ένα από αυτά που μας δίνει το CSS Framework της IPS: https://invisioncommunity.com/4guides/themes-and-customizations/css-framework/messages-r95/
 24. JoeDer

  Hide Code

  Για την ώρα το μόνο που είναι εγγυημένο για την λειτουργία του και για την υποστήριξή του είναι το (BIM43) Hide Link And Code
 25. Dimitris_p

  Hide Code

  Οκ ευχαριστω θα δω τι θα κανω.
 26. JoeDer

  Hide Code

  Δεν μπορεί να γίνει με απλό κώδικα όπως λες, χρειάζεται δημιουργία plug in για να επιτευχθεί μια τέτοια λειτουργία.
 1. Φόρτωση περισσότερων δραστηριοτήτων
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. | Terms of Use