Μετάβαση στο περιεχόμενο
JoeDer

Νιφάδες χωνιού

Recommended Posts

JoeDer

Με τον παρακάτω τρόπο μπορούμε να προσθέσουμε νιφάδες χωνιού.

Δημιουργούμε ένα νέο template στο core > global > global >

Ονομασία: js_christmas

Location: global

Group: Add to an existing group

Existing Group: global

Application: System

Και προσθέτουμε το παρακάτω περιεχόμενο:

<script>
$(document).ready(function(){
if (!$('html').hasClass("snow-done")) {
	
	$("body").append("<div class='snow'><i class='f-sF'></i></div>");
	
	var snowlist = $('.snow');
	for ( i = 0; i < 60;i++){
	   snowlist.find('.f-sF:first').clone().appendTo(snowlist);
	}

	$('html').addClass('snow-done');
             
}
});
</script>

<style>

@-webkit-keyframes snow_1 {
  0% { transform: translate(-250px, 0); }
  100% { transform: translate(250px, calc(100vh + 970px)); }
}
@-webkit-keyframes snow_2 {
  0% { transform: translate(0, 0); }
  100% { transform: translate(250px, calc(100vh + 970px)); }
}
@-webkit-keyframes snow_3 {
  0% { transform: translate(0, 0); }
  100% { transform: translate(0, calc(100vh + 970px)); }
}
@keyframes snow_1 {
  0% { transform: translate(-250px, 0); }
  100% { transform: translate(250px, calc(100vh + 970px)); }
}
@keyframes snow_2 {
  0% { transform: translate(0, 0); }
  100% { transform: translate(250px, calc(100vh + 970px)); }
}
@keyframes snow_3 {
  0% { transform: translate(0, 0); }
  100% { transform: translate(0, calc(100vh + 970px)); }
}

.snow{
	position: fixed;
	top: 0; left: 0;
	width: 100%;
	z-index: 2010;
	pointer-events: none;
}

/* snowflake */
.f-sF{
  position: absolute;
  background: #fff;
  border-radius: 50%;
  box-shadow: #000 0px 1px 2px;
}

	.f-sF:nth-child(3n+1) {
	  -webkit-animation: snow_1 8s linear infinite;
	  animation: snow_1 8s linear infinite
	}
	.f-sF:nth-child(3n+2) {
	  -webkit-animation: snow_2 8s 4s linear infinite;
	  animation: snow_2 8s 4s linear infinite
	}
	.f-sF:nth-child(3n+3) {
	  -webkit-animation: snow_3 8s 6s linear infinite;
	  animation: snow_3 8s 6s linear infinite
	}
	.f-sF:nth-child(1) {
	  left: 79%;
	  top: -210px;
	  width: 4px;
	  height: 5px;
	}
	.f-sF:nth-child(2) {
	  left: 17%;
	  top: -300px;
	  width: 6px;
	  height: 5px;
	}
	.f-sF:nth-child(3) {
	  left: 6%;
	  top: -40px;
	  width: 2px;
	  height: 5px;
	}
	.f-sF:nth-child(4) {
	  left: 35%;
	  top: -340px;
	  width: 3px;
	  height: 3px;
	}
	.f-sF:nth-child(5) {
	  left: 34%;
	  top: -280px;
	  width: 2px;
	  height: 5px;
	}
	.f-sF:nth-child(6) {
	  left: 9%;
	  top: -780px;
	  width: 1px;
	  height: 2px;
	}
	.f-sF:nth-child(7) {
	  left: 27%;
	  top: -340px;
	  width: 2px;
	  height: 1px;
	}
	.f-sF:nth-child(8) {
	  left: 92%;
	  top: -310px;
	  width: 6px;
	  height: 4px;
	}
	.f-sF:nth-child(9) {
	  left: 21%;
	  top: -100px;
	  width: 5px;
	  height: 1px;
	}
	.f-sF:nth-child(10) {
	  left: 30%;
	  top: -690px;
	  width: 3px;
	  height: 1px;
	}
	.f-sF:nth-child(11) {
	  left: 23%;
	  top: -920px;
	  width: 4px;
	  height: 4px;
	}
	.f-sF:nth-child(12) {
	  left: 37%;
	  top: -870px;
	  width: 3px;
	  height: 3px;
	}
	.f-sF:nth-child(13) {
	  left: 36%;
	  top: -570px;
	  width: 5px;
	  height: 6px;
	}
	.f-sF:nth-child(14) {
	  left: 78%;
	  top: -730px;
	  width: 5px;
	  height: 3px;
	}
	.f-sF:nth-child(15) {
	  left: 3%;
	  top: -840px;
	  width: 3px;
	  height: 2px;
	}
	.f-sF:nth-child(16) {
	  left: 34%;
	  top: -960px;
	  width: 2px;
	  height: 3px;
	}
	.f-sF:nth-child(17) {
	  left: 7%;
	  top: -660px;
	  width: 4px;
	  height: 1px;
	}
	.f-sF:nth-child(18) {
	  left: 16%;
	  top: -510px;
	  width: 5px;
	  height: 5px;
	}
	.f-sF:nth-child(19) {
	  left: 77%;
	  top: -760px;
	  width: 3px;
	  height: 1px;
	}
	.f-sF:nth-child(20) {
	  left: 98%;
	  top: -240px;
	  width: 4px;
	  height: 1px;
	}
	.f-sF:nth-child(21) {
	  left: 71%;
	  top: -540px;
	  width: 6px;
	  height: 5px;
	}
	.f-sF:nth-child(22) {
	  left: 34%;
	  top: -650px;
	  width: 2px;
	  height: 5px;
	}
	.f-sF:nth-child(23) {
	  left: 65%;
	  top: -70px;
	  width: 1px;
	  height: 3px;
	}
	.f-sF:nth-child(24) {
	  left: 76%;
	  top: -970px;
	  width: 3px;
	  height: 4px;
	}
	.f-sF:nth-child(25) {
	  left: 79%;
	  top: -830px;
	  width: 3px;
	  height: 4px;
	}
	.f-sF:nth-child(26) {
	  left: 18%;
	  top: -540px;
	  width: 2px;
	  height: 5px;
	}
	.f-sF:nth-child(27) {
	  left: 99%;
	  top: -500px;
	  width: 6px;
	  height: 6px;
	}
	.f-sF:nth-child(28) {
	  left: 5%;
	  top: -270px;
	  width: 6px;
	  height: 3px;
	}
	.f-sF:nth-child(29) {
	  left: 64%;
	  top: -630px;
	  width: 5px;
	  height: 3px;
	}
	.f-sF:nth-child(30) {
	  left: 4%;
	  top: -130px;
	  width: 4px;
	  height: 1px;
	}
  .f-sF:nth-child(31) {
    left: 59%;
    top: -340px;
    width: 4px;
    height: 6px;
  }
  .f-sF:nth-child(32) {
    left: 44%;
    top: -100px;
    width: 1px;
    height: 6px;
  }
  .f-sF:nth-child(33) {
    left: 15%;
    top: -870px;
    width: 2px;
    height: 6px;
  }
  .f-sF:nth-child(34) {
    left: 76%;
    top: -490px;
    width: 2px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(35) {
    left: 43%;
    top: -320px;
    width: 1px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(36) {
    left: 4%;
    top: -620px;
    width: 5px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(37) {
    left: 35%;
    top: -910px;
    width: 5px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(38) {
    left: 60%;
    top: -400px;
    width: 4px;
    height: 1px;
  }
  .f-sF:nth-child(39) {
    left: 36%;
    top: -340px;
    width: 1px;
    height: 1px;
  }
  .f-sF:nth-child(40) {
    left: 79%;
    top: -140px;
    width: 6px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(41) {
    left: 37%;
    top: -330px;
    width: 6px;
    height: 6px;
  }
  .f-sF:nth-child(42) {
    left: 57%;
    top: -520px;
    width: 4px;
    height: 1px;
  }
  .f-sF:nth-child(43) {
    left: 54%;
    top: -480px;
    width: 4px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(44) {
    left: 4%;
    top: -220px;
    width: 4px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(45) {
    left: 49%;
    top: -430px;
    width: 2px;
    height: 6px;
  }
  .f-sF:nth-child(46) {
    left: 18%;
    top: -290px;
    width: 6px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(47) {
    left: 65%;
    top: -680px;
    width: 5px;
    height: 3px;
  }
  .f-sF:nth-child(48) {
    left: 21%;
    top: -390px;
    width: 2px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(49) {
    left: 67%;
    top: -600px;
    width: 4px;
    height: 2px;
  }
  .f-sF:nth-child(50) {
    left: 64%;
    top: -10px;
    width: 6px;
    height: 3px;
  }
  .f-sF:nth-child(51) {
    left: 96%;
    top: -200px;
    width: 2px;
    height: 6px;
  }
  .f-sF:nth-child(52) {
    left: 1%;
    top: -740px;
    width: 4px;
    height: 2px;
  }
  .f-sF:nth-child(53) {
    left: 28%;
    top: -160px;
    width: 2px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(54) {
    left: 58%;
    top: -170px;
    width: 2px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(55) {
    left: 71%;
    top: -710px;
    width: 5px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(56) {
    left: 61%;
    top: -120px;
    width: 5px;
    height: 1px;
  }
  .f-sF:nth-child(57) {
    left: 94%;
    top: -90px;
    width: 2px;
    height: 2px;
  }
  .f-sF:nth-child(58) {
    left: 83%;
    top: 0px;
    width: 2px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(59) {
    left: 88%;
    top: -430px;
    width: 4px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(60) {
    left: 33%;
    top: -30px;
    width: 6px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(61) {
    left: 50%;
    top: -790px;
    width: 6px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(62) {
    left: 32%;
    top: -960px;
    width: 2px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(63) {
    left: 79%;
    top: -880px;
    width: 3px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(64) {
    left: 13%;
    top: -10px;
    width: 4px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(65) {
    left: 92%;
    top: -340px;
    width: 4px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(66) {
    left: 26%;
    top: -210px;
    width: 6px;
    height: 2px;
  }
  .f-sF:nth-child(67) {
    left: 77%;
    top: -590px;
    width: 1px;
    height: 6px;
  }
  .f-sF:nth-child(68) {
    left: 15%;
    top: -70px;
    width: 5px;
    height: 3px;
  }
  .f-sF:nth-child(69) {
    left: 71%;
    top: -180px;
    width: 6px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(70) {
    left: 41%;
    top: -930px;
    width: 2px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(71) {
    left: 93%;
    top: -870px;
    width: 5px;
    height: 3px;
  }
  .f-sF:nth-child(72) {
    left: 54%;
    top: -470px;
    width: 1px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(73) {
    left: 31%;
    top: -520px;
    width: 3px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(74) {
    left: 58%;
    top: -810px;
    width: 5px;
    height: 3px;
  }
  .f-sF:nth-child(75) {
    left: 32%;
    top: -660px;
    width: 3px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(76) {
    left: 17%;
    top: -860px;
    width: 5px;
    height: 6px;
  }
  .f-sF:nth-child(77) {
    left: 82%;
    top: -690px;
    width: 1px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(78) {
    left: 78%;
    top: -850px;
    width: 4px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(79) {
    left: 19%;
    top: -420px;
    width: 5px;
    height: 2px;
  }
  .f-sF:nth-child(80) {
    left: 7%;
    top: -810px;
    width: 5px;
    height: 1px;
  }
  .f-sF:nth-child(81) {
    left: 68%;
    top: -450px;
    width: 2px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(82) {
    left: 66%;
    top: -900px;
    width: 5px;
    height: 3px;
  }
  .f-sF:nth-child(83) {
    left: 86%;
    top: -590px;
    width: 1px;
    height: 2px;
  }
  .f-sF:nth-child(84) {
    left: 72%;
    top: -230px;
    width: 2px;
    height: 2px;
  }
  .f-sF:nth-child(85) {
    left: 26%;
    top: -700px;
    width: 6px;
    height: 3px;
  }
  .f-sF:nth-child(86) {
    left: 46%;
    top: -840px;
    width: 2px;
    height: 2px;
  }
  .f-sF:nth-child(87) {
    left: 95%;
    top: -600px;
    width: 4px;
    height: 3px;
  }
  .f-sF:nth-child(88) {
    left: 6%;
    top: -610px;
    width: 6px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(89) {
    left: 45%;
    top: -420px;
    width: 3px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(90) {
    left: 45%;
    top: -100px;
    width: 6px;
    height: 1px;
  }
  .f-sF:nth-child(91) {
    left: 6%;
    top: -830px;
    width: 3px;
    height: 6px;
  }
  .f-sF:nth-child(92) {
    left: 58%;
    top: -770px;
    width: 1px;
    height: 3px;
  }
  .f-sF:nth-child(93) {
    left: 23%;
    top: -870px;
    width: 4px;
    height: 6px;
  }
  .f-sF:nth-child(94) {
    left: 89%;
    top: -340px;
    width: 6px;
    height: 4px;
  }
  .f-sF:nth-child(95) {
    left: 46%;
    top: -790px;
    width: 4px;
    height: 2px;
  }
  .f-sF:nth-child(96) {
    left: 94%;
    top: -140px;
    width: 6px;
    height: 5px;
  }
  .f-sF:nth-child(97) {
    left: 32%;
    top: -430px;
    width: 3px;
    height: 1px;
  }
  .f-sF:nth-child(98) {
    left: 85%;
    top: -40px;
    width: 6px;
    height: 1px;
  }
  .f-sF:nth-child(99) {
    left: 66%;
    top: -710px;
    width: 1px;
    height: 1px;
  }
  .f-sF:nth-child(100) {
    left: 33%;
    top: -790px;
    width: 1px;
    height: 4px;
  }


/* Hide snow on tablets and mobiles */
@media screen and (max-width:979px){
	.snow{ display: none; }
}
	
</style>

Τέλος, στο globalTemplate πάνω από το </body> προσθέτουμε:

    <!--Snow effect-->
    {template="js_christmas" app="core" group="global" location="global" params=""}

 

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα


×